Adres email: lopsinopole@wp.pl
Godziny otwarcia: Pn – Pt - 8:00 – 19:00 | Sobota - 8:00 - 16:00

Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego (APD) metodą Neuroflow

Prowadzona metodą Neuroflow Aktywnego Treningu Słuchowego® skierowana jest do dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, specyficznym zaburzeniem rozwoju językowego (SLI), zaburzeniami uwagi, specyficznymi trudności w nauce czytania i pisania (dysleksją). Jest to aktywna forma treningu prowadzona on-line. Przygotowana jest na podstawie wyników badania diagnostycznego i stopień jej trudności jest dostosowywany do możliwości dziecka. Rodzaj ułożonych ćwiczeń zależy od podtypu klinicznego, do jakiego zostało zakwalifikowane dziecko i od jego wieku. Podczas wykonywania treningu skala trudności zmienia się w sposób adaptacyjny, co pomaga dziecku rozwinąć umiejętności w jego indywidualnym tempie.

Cena

Terapia słuchowa – Aktywny Trening Słuchowy (ATS) – opłaty za każdy etap terapii wnoszą rodzice bezpośrednio na konto administratora platformy APD Medical: