Adres email: lopsinopole@wp.pl
Godziny otwarcia: Pn – Pt - 8:00 – 19:00 | Sobota - 8:00 - 16:00

Informacje ogólne

Wg. M. Procus i M. Block przeznaczona jest dla dzieci z trudnościami w komunikacji językowej (opóźniony rozwój mowy, niedokształcenie mowy, niepłynność mowy, opóźnione dojrzewanie artykulacji) i z dysharmonią rozwojową. To propozycja specjalistycznej terapii w małej grupie dzieci w formie atrakcyjnych ćwiczeń ruchowych, aktywizujących sieci neuronalne dojrzewającego układu nerwowego dziecka. To zajęcia dla dzieci, dla których często wieloletnia indywidualna terapia logopedyczna nie przyniosła zadowalających efektów. Terapia odbywa się 2 razy w tygodniu przez 1,5 godziny; jest to intensywny czas poświęcony na stymulację rozwoju dziecka. Cykl terapeutyczny obejmuje od 25 – 30 spotkań, ale należy podkreślić, że widoczne zmiany w funkcjonowaniu dziecka widoczne są już po 10 spotkaniach.

Cena