Adres email: lopsinopole@wp.pl
Godziny otwarcia: Pn – Pt - 8:00 – 19:00 | Sobota - 8:00 - 16:00

Diagnoza SI to precyzyjne określenie konkretnego rodzaju zaburzenia przetwarzania sensorycznego i ustalenie właściwego sposobu terapii. Obejmuje kilka obszarów badań diagnosty:

 • poziomu rozwoju małej i dużej motoryki
 • integracji wzrokowo-ruchowej
 • dyskryminacji wzrokowej
 • kontroli nerwowo-mięśniowej (równowaga i postawa ciała)
 • reakcje na stymulację sensoryczną (dotykową, przedsionkową i proprioceptywną)
 • koordynację obustronną
 • praksję (planowanie motoryczne)

Diagnozę SI opracowuje się na podstawie

 • obserwacji aktywności dziecka
 • Arkusza Obserwacji Klinicznej
 • Południowo-Kalifornijskich Testów Integracji Sensorycznej
 • wywiadu z rodzicem
 • kwestionariuszy
 • informacji od nauczycieli przedszkola lub szkoły, do której uczęszcza dziecko

Przebieg diagnozy

 • wywiad z rodzicem
 • 2 spotkania z dzieckiem
 • 1 spotkanie z rodzicem – omówienie wyników diagnozy
 • pisemna diagnoza
 • wskazówki do pracy w domu lub szkole/przedszkolu

Cena