Adres email: lopsinopole@wp.pl
Godziny otwarcia: Pn – Pt - 8:00 – 19:00 | Sobota - 8:00 - 16:00
LOPSiN - Pracownia Terapii Dzięciej - Opole

Metoda Krakowska

Informacje ogólne

Jest to terapia neurobiologiczna stymulująca wszystkie funkcje poznawcze dziecka.

Najistotniejszą wartością w myśleniu o terapii neurobiologicznej jest neuroplastyczność mózgu, a więc zdolność do trwałej zmiany neuronalnej pod wpływem uczenia się. Terapia Metody Krakowskiej jest wieloetapowa, wielowymiarowa. Podczas zajęć w naszym gabinecie, stymulowane i usprawniane są funkcje psychomotoryczne, które biorą udział w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania.

Metody stymulacji:

 • wczesna nauka czytania Metodą Symultaniczno- Sekwencyjną- nauka czytania sylabami opracowana przez prof. Jagodę Cieszyńską
 • stymulowanie lewej półkuli mózgu, która opracowuje informacje sekwencyjnie (krok po kroku), dzięki czemu dostrzega różnice między fonemami, literami, kolejnością sylab w wyrazie i wyrazów w zdaniu. Lewa półkula mózgu odpowiedzialna jest także za umiejętność czytania ze zrozumieniem
 • ćwiczenia sekwencji w sferze wzrokowej, słuchowej i ruchowej, dzięki którym stymulowane są mechanizmy językowe, odpowiadające za powtarzanie i sekwencję dźwięków i liter w wyrazie
 • ćwiczenia kategoryzacji dzięki którym dziecko uczy się wykorzystywać różne elementy systemu językowego, potrzebne do budowania zdań gramatycznie poprawnych
 • ćwiczenia pamięci w sferze wzrokowej, słuchowej i ruchowej, które umożliwiają dziecku zapamiętywanie elementów języka w odpowiedniej kolejności podczas pisania czy mówienia
 • ćwiczenia grafopercepcji przygotowujące do nauki pisania
 • nauka pisania

Metoda Symutlaniczno-Sekwencyjna

Metoda symultaniczno-sekwencyjna wczesnej nauki czytania (opracowana przez prof. J. Cieszyńską) oparta jest na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prof. Cieszyńskiej. Wykorzystując wiedzę o sekwencyjnych zdolnościach lewej półkuli mózgowej przy równoczesnym korzystaniu z symultanicznych sposobów przetwarzania bodźców językowych półkuli prawej, skutecznie realizujemy proces nabywania umiejętności czytania ze zrozumieniem. Wszystkie zadania opierające się na pracy półkuli prawej, czyli globalne rozpoznawanie samogłosek, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, rzeczowników w mianowniku, mają na celu wzbudzanie motywacji dziecka do nauki czytania i przeprowadzane są w taki sposób, aby jak najszybciej przejść do czytania analityczno-sekwencyjnego, lewopółkulowego. Nauka czytania sylabami skierowana jest zarówno do dzieci zdrowych w celu stymulacji ich rozwoju oraz do dzieci z zaburzeniami funkcjonalnymi.

Cały proces nauki czytania odbywa się zgodnie z sekwencją rozwoju mowy dzieci, które uczą się czytania samogłosek, sylab, wyrażeń dźwiękonaśladowczych, a następnie wyrazów i zdań.

Nauka każdego nowego elementu odbywa się w trzech etapach:

 • powtarzanie – dziecko naśladuje terapeutę
 • rozumienie – dziecko podaje, wskazuje odczytywane przez terapeutę samogłoski, sylaby, wyrazy
 • nazywanie – dziecko samodzielnie czyta

Dlaczego Symultaniczno-Sewkencyjna nauka czytania

 • uczy czytania przez znaczenie
 • ułatwia dokonywania syntezy
 • uwzględnia reguły rozwoju języka
 • ułatwia tworzenie systemu językowego
 • usprawnia technikę czytania-przyspiesza tempo
 • pobudza neurony zwierciadlane