Adres email: lopsinopole@wp.pl
Godziny otwarcia: Pn – Pt - 8:00 – 19:00 | Sobota - 8:00 - 16:00

Informacje ogólne

Terapia metodą integracji sensorycznej pomaga dziecku przetwarzać bodźce zmysłowe tak, by stanowiły zgraną całość. Dziecko nabywa umiejętność planowania, organizowania i przeprowadzania tego, co potrzebuje albo czego pragnie. Poprawia organizację ośrodkowego układu nerwowego, funkcji poznawczych i językowych, wpływa na zmianę zachowania w sferze motorycznej i emocjonalnej.

Terapia integracji sensorycznej obejmuje:

  • planowanie procesu terapii i tworzenie indywidualnego programu terapeutycznego, dostosowanego do potrzeb dziecka. Oparty jest na diagnozie integracji sensorycznej i wynikających z niej zaleceń, informacji uzyskanych od rodzica/opiekuna dziecka oraz własnych obserwacji podczas swobodnych i kierowanych stymulacji,
  • ewaluację planu terapii co 6 m-cy (rediagnoza), realna ocena postępów,
  • zajęcia w formie ukierunkowanej, ciekawej dla dziecka zabawy na sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt.

Cena