Adres email: lopsinopole@wp.pl
Godziny otwarcia: Pn – Pt - 8:00 – 19:00 | Sobota - 8:00 - 16:00

Diagnoza procesów przetwarzania słuchowego obejmuje ocenę procesów z wykorzystaniem Platformy APD Medical. Wskazana jest dla dzieci, które:

  • mają trudności w skupieniu uwagi
  • mają problemy w nauce, pisaniu i czytaniu, w nauce języków obcych
  • mają trudności z rozumieniem mowy, gdy w otoczeniu jest szum, gwar lub hałas
  • mają trudności z rozumieniem dłuższych lub złożonych poleceń ustnych
  • proszą często o powtórzenie pytania lub wypowiedzi
  • często sprawiają wrażenie nieobecnego
  • chorowały na przewlekłe wysiękowe zapalenia ucha środkowego lub na ostre zapalenia ucha, miały przerośnięty migdałek gardłowy

Cena